Khả năng tải: 70 pcs
Chiều dài ghim: 18-64mm. Đường kính ghim: φ2,2mm
Với đầu nối loại Châu Âu, đầu nối loại USA, đầu nối loại Nitto và đầu nối loại Ý.
Áp suất hoạt động: 0,5-0,8Mpa (75-116Psi)
Đóng gói theo hộp màu

TAT8641 - Súng bắn đinh U dùng hơi