Trọng lượng nâng: 1 tấn,

Độ cao nâng: 3m,

Số dây xích nâng: 1 sợi (xích đơn)

Khoảng cách từ đỉnh móc đến móc treo: 383mm,

Lực chuỗi kéo để nâng tải: 284N,

Khối lượng bá lăng: 12.2 kg, đóng trong thùng gỗ

TCBK0201 - Bá Lăng Xích