Điện thế sạc: 220V-240V~50/60Hz 
Thời gian sạc: 2 giờ. Đóng gói trong hộp màu

TCLI12071 - Sạc 12V