GỒM CÁC LOẠI: 

THAN DW 1T (Mài 1T Dewalt)

THAN BOSCH 6-100 (Mài 1T Bosch)

THAN 5 X 8 X 15 (Máy khoan 3 chức năng)

THAN CB51 (Máy bào, khoan 13ly)

THAN CB411 (Máy mài 1T)

THAN CB100 (Máy đục 0810 - 17ly)

THAN CB303 (Máy cưa gỗ 1.8T, chà nhám tăng)

THAN CB153 (Máy cắt sắt)

THAN CB 44 (Máy đục 30ly)

THAN MÁY CÔNG NGHIỆP