- CHIỀU CAO KHI MỞ : 3.7 M

- CHIỀU CAO KHI ĐÓNG : 1.8 M

- TRỌNG LƯỢNG : 13 KG

- KHẢ NĂNG TẢI LỚN NHẤT : 150 KG

- ĐỘ DÀY CHÂN THANG : 0.38 MM

 

THANG XẾP