4 ổ cấm,

Dòng điện cực đại: 13A,

Dây điện 3m (3*125mm2)
24/T

THES03041V -Ổ Cắm Điện