Bộ 10 đầu tuýp Impact DR 1/2 inch
kích thước: 10.12,13,14,15,19,21,22.24mm
Chiều dài: 38mm
Chất liệu: thép CrMo
Chịu nhiệt
Đóng gói bằng móc nhựa

THISTD12101 - Bộ 10 đầu tuýp Impact DR 1/2 inch