Sử dụng pin kiềm 3AAA CREE XPE2- R3 LED,

2 chế độ sáng 80 Lm (cao)- 45LM (thấp),

Thời gian  chiếu sáng: 4 giờ  (ánh sáng cao) -10h (ánh sáng thấp),

Chiếu xa tối đa: 50m. 6/T

THL013AAA1 - Đèn Pha