Chất liệu bằng thép, Sáu bậc thang

Kích thước mỗi bậc thang: 380*260mm

Kích thước khi mở thang: 1225*510*1705mm

Kích thước khi gập thang:505*140*1935mm

Độ dày của ống thép: 0.9mm

Khả năng tải: 150 kg

Đóng gói thùng carton - 2/T

THLAD09061 - Thang Xếp