Size: 36mm,

chiều dài: 240 mm,

chất liệu thép: CR-V, DIN7444.

Chịu nhiệt cao.

Đóng gói thùng carton

THT104046 - Cờ lê 46x240mm