Size: 10 inch/250mm,  

Đen bóng

THT118102 - Kềm Mũi Trượt