Size: 6"/160mm,

Đầu kềm răng đánh bóng và chống gỉ - 36/T

THT120606P - Kềm Cắt Mỏ Dài