Size: 8 inch/205mm 48/T

THT15308 - Kéo Cắt Tỉa Cành Cây