Size: 7 inch/180mm,

Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng

THT210706 - Kềm Răng