Bao gồm:

1 tay cầm thay đổi trục linh hoạt,

1 đầu nối mũi: 4-6mm(25mm),

10 mũi bắt vít (6.35X25mm): SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH3,T10,T15,T20,T2.

48/T

THT250FL1206 - Bộ 12 Tua Vít Thay Đổi Trục Linh Hoạt