Bộ 6 tua vít đồng với tay cầm TOTAL thiết kế mới, hộp nhựa mới
Bao gồm:
SL2.0 * 50, SL2,5 * 50, SL3.0 * 50, PH000 * 50, PH00 * 50, PH0 * 50
Chất liệu: CR-V.

Đóng gói bằng hộp nhựa

THT250PS0601 - Bộ 6 tua vít đồng hồ