Size (AxBxC) 24"(610mm) x 1-3/16"(30mm)x5/8"(16.0mm)

THT431242 - Thanh Xà Beng 24"