Chiều dài:

250mm (10 inch),

Cắt thẳng 

THT522106 - Kéo Cắt Tole