Chiều dài: 250mm (10 inch),

Cắt bên phải

THT523106 - Kéo Cắt Tole