Chiều dài kéo: 300mm(12''),

Hai tay cầm Total mềm,

Dùng cắt nhựa hoặc cao su hoặc lưới dây bằng đồng có đk 0,5mm,

Đóng gói bằng nữa vĩ nhựa giấy

THT525106 - Kéo Cắt Tole Đầu Thẳng Dài