Kích thước bàn xoay:60mm, trọng lượng:1.7kg
Lực kẹp tối đa:1000KGS
Đóng gói trong thùng carton

THT6126 -Ê tô kẹp