Kích thước: 7 inch/180mm, tay cầm nhựa  - 48/T

THT82716 - Bay Lát Gạch 180mm