Kích thước: 8 inch/200mm,

Tay cầm nhựa  - 48/T

THT82816 - Bay Lát Gạch 200mm