Kích thước: 125mm,

Cán bằng thép không gỉ, chịu nhiệt tốt, tay cầm nhựa

THT831256 - Bay Sủi Sơn 125mm