Kích thước: 150 mm,

Cán bằng thép không gỉ, chịu nhiệt tốt, tay cầm nhựa

THT831506 - Bay Sủi Sơn 150mm