Kích thước: 80mm,

Cán bằng thép không gỉ, chịu nhiệt tốt, tay cầm nhựa

THT83806 - Bay Sủi Sơn 80mm