Kích thước cọ chải: 5 inch ( 120*30 mm),

Chiều dài sợi  chải: 76mm,

Độ rộng: 28mm

THT84120306 - Cọ Chải 5 Inch