Tay cầm gỗ chất lượng cao,

Độ rộng: 1.5 inch,

Chiều dài sợi lông cọ: 51mm,

Độ dày: 13 mm, - 240/T

THT84152 - Cọ Sơn 1.5 Inch (Tay cầm gỗ)