Độ rộng cọ: 2 inch, dùng để sơn dầu,

Thiết kế tay cầm nhựa độc đáo, độ dài lông cọ: 45mm,

Độ dày lông cọ: 11mm

THT846026 - Cọ Sơn 2 Inch