Chiều dài: 200 mm - 60/T

THT91886 - Giũa Sắt Hình Vuông