Tay cầm nhựa, chiều dài: 250mm

THT92102 - Cọ Thép