Chất liệu thép công nghiệp S2

Đuôi  lục giác PH2 :6.mm,

Chiều dài: 100mm

THTGTSPH2100 - Tua Vít Bake Đóng Xuyên