Bộ 10 đầu tuýp 1/2 inch gồm: 
9 đầu tuýp 1/2 inch: 10-12-13-14-17-19-21-22-24mm.

1 tay cầm L 1/2 "300mm 
Chất liệu: thép CR-V (50BV30),

chịu nhiệt và mạ crôm.

Đóng gói bằng hộp kim loại

THTL121101 - Bộ 10 đầu tuýp 1/2 inch