Sức tải: 5 Tấn,Chiều dài: 10M,Độ rộng: 50mm,Tải tối đa: 7.5 T

THTRS5101 - Dây Đai (5 Tấn - 10 Mét)