Kích thước: 280mm x 130 mm,

Kích thước răng cưa: 10 * 10 mm - 40/T

THTT81286 - Bay Hồ Có Răng Cưa