Chiều dài và chiều rộng: 30m x 12.5mm

TMT11306 - Thước Cuốn Thép 30x12.5mm