Chiều dài và chiều rộng: 3m x 16mm - 120/T

TMT126031 - Thước Kéo Thép Nền Vàng 3x16mm