Chiều dài và chiều rộng: 10m x 25mm - 36/T

TMT126101 - Thước Kéo Thép Nền Vàng 10x25mm