Chiều dài: 100 cm, Độ dày thanh nhôm: 1mm, - 20/T

TMT210016 - Thước Thủy 100cm (Dày 1mm)