Chiều dài: 120 cm, Độ dày thanh nhôm: 1.5mm, 

TMT21205M - Thước Thủy Có Nam Châm 120cm (Dày 1.5mm)