Chiều dài: 150 cm, Độ dày thanh nhôm: 1.5mm, 

TMT21505M - Thước Thủy Có Nam Châm 150cm (Dày 1.5mm)