Chiều dài: 150 cm, Độ dày thanh nhôm: 1.5mm, - 14/T

TMT21506 - Thước Thủy 150cm (Dày 1.5mm)