Chiều dài: 60 cm, Độ dày thanh nhôm: 0.5mm, 

TMT221606 - Thước Thủy