Chiều dài: 30 cm,

Độ dày thanh nhôm: 1.5mm, 

TMT2306 - Thước Thủy 30cm (Dày 1.5mm)