Chiều dài: 40 cm,

Độ dày thanh nhôm: 1mm, 

TMT24016 - Thước Thủy 40cm (Dày 1mm)