Chiều dài: 60 cm, Độ dày thanh nhôm: 1mm, 

TMT26016 - Thước Thủy 60cm (Dày 1mm)