Chiều dài: 60 cm, Độ dày thanh nhôm: 1.5mm, 

TMT2606 - Thước Thủy 60cm (Dày 1.5mm)