Chiều dài thước đo: 60cm, phạm vi đo: 0~360°(4*90°),

Độ đo chính xác: ±0.2,

Có 3 nam châm hút mạnh mẽ,

Độ chính xác 0.5mm/m, độ dày: 1.5mm,

Thiết kế bề mặt phẳng đôi.

TMT2606D - Thước Đo Kỹ Thuật Số