Chiều dài dây đo: 117mm,

Thích hợp sử dụng với model TMT46001

(đồng hồ đo điện vạn năng),

Đóng gói bằng móc giấy - 100/T

TMT422 - Dây Đo Ampe