Chiều dài và chiều rộng: 20m x 12.5mm

TMTF12206 - Thước Dây Sợi Thủy Tinh 20x12.5mm